Aktualizováno 13.4. 2018 11:39
Placebo pro diesely

Podvod s filtry? Odborníci je rozřezali a nestačili se divit

DPF
Zdroj: ÚAMK

Řezání nových DPF!

 

Slabý argument na to, aby se zákazník zřekl koupě levné náhražky? Tady je nevyvratitelný fakt. Všechny tři zcela nové filtry byly rozřezány, abychom zkontrolovali, co je uvnitř.

 

DPF
Zdroj: ÚAMK

 

Pomocí rozbrušovačky, jsme se dostali do DPF jako do konzerv. Po vypreparování všech vložek DPF nás překvapil výsledek sice vědecky neprůkazného, ale snadno proveditelného testu prosvícení filtrační plástve montážní svítilnou. Originální vložka žádné světlo nepropouští, zatím co StarLine takzvaně prosvítá a skrze vložku JMJ lze zcela jasně pozorovat světlo i pohyb montážní svítilny.

 

První pohled

Originál měl celý prostor vyplněný „plástvemi“ stupňovitě sestavených mřížek a kolem aktivní plástve byla speciální látka. Zbylé dva DPF opět materiálem i uvnitř šetřily. Ani to není ještě argument. Rozhodující totiž je, z jakého materiálu onen vnitřní aktivní díl filtru je. Pro zachytávání a následné vypalování zachycených mikročástic je rozhodující především složení drahých kovů a funkčních látek v mřížce. Procentuální podíl těchto drahých kovů zcela jednoznačně hovoří o schopnosti regenerace (tedy vyhořívání sazí a jejich přeměnu na neškodný CO2) samotného filtru. My jsme navíc i vložku všech filtrů po rozřezání zvážili (výsledky vah se mohou mírně lišit o dělicí řezy).

 

Test - váha

 

Měříme drahé kovy spektrometrem

První trojce měření pomocí spektrometru probíhala po vyřezání aktivní části DPF filtrů. Výsledky jsou velice zarážející. Přístroj pro určování podílu různých kovů ve výrobku, nenašel u dvou filtrů ani mikrogram platiny, ale stopové množství olova. Mohlo by se tedy zdát, že neoriginální výrobci sázejí při selektivní hydrogenaci uhlíku na sice jedovaté, ale laciné olovo, namísto drahého palladia, ale v tak nízké koncentraci, která byla naměřena, nejde pravděpodobně o nic jiného, než o tzv. technologickou nekázeň při výrobě.

(Pt = platina / Rh = rhodium / Bi = bismut / Cr = chrom / Fe = železo / Ni = nikl / Pb = Olovo / Ti = titan / Pd = palladium)

 

Test - prvky

 

Nenechali jsme nic náhodě, tak jsme vnitřní vložku ještě vyvrtali a měřili jsme stejným přístrojem již jen hlavní hodnoty částic v prachu z vývrtů.

 

Test - prvky_2

 

(Měření probíhalo 3x pro kontrolu výsledků a v tabulkách je průměr všech měření.)

 

TN.cz / ÚAMK